St Patrick's & St Joseph's
Glenullin/Garvagh
Takes the hand, stretches the mind, touches the heart
St Patrick's & St Joseph's Schools

Irish for the Month

13 Nov 2017

 

Irish for the month

 

I rith na Samhna cuimhnímis ar na mairbh

(I ree na sowna kivkneemish ar na marv)

During November let us remember the dead

Maidin mhaith a pháistí

Majeen wyth a fastee

Good morning children

Maidin mhaith a mhúinteoir

Majeen moy a woon-chore

Good morning teacher

Tráthnóna maith a pháistí

Trath nona moy a fastee

Good afternoon children

Tráthnóna maith a mhúinteoir

Trath nona a woon-chore

Good afternoon teacher

Gabh mo leithscéal

Go mow layscale

Excuse me

An bhfuil cead agam dul amach?

An will kad ugum gul amak?

May I go out

An bhfuil cead agam dul go dtí an leithreas?

An will cad ugum dull go gee an layriss?

May I go to the toilet?

Le do thoil

Le dough hull

Please

Seas suas

Shas zooas

Stand up (singular)

Seasaigi suas

Shas agee zooas

Stand up (pural)

Suigh síos

See she-is

Sit down

Bí ciúin

Bee queue-an

Be quiet

Éist le do thoil

Ayst lay dough hull

Listen please

Cuir lámh in aired

Cur larh in are-ja

Put your hand up

Abhair I mo dhiaidh

Abar I mo yay

Say after me

Maith thú

May who

Well done

Oscail an leabhar

Oscull an lower

Open the book

Cuir art do chóta

Cur ort dough hotci

Put on your coat

Siúil amach

Shoe-il amak

Walk out

Gabh isteach sa line

Go ischa sa lean-a

Get into line

Tagigi isteach

Tagigee ischa

Come in (pural)

Bualadh bus

Buala bus

Clap hands

 


Archives

Upcoming Events
No Records
Copyright 2018 St. Patrick's & St. Joseph's Primary School